Pakalpojumi

Stomu slimnieku aprūpes kabinets

Stoma - Ķirurģiski izveidota atvere, kas savieno daļu no kāda ķermeņa doba orgāna ar ārējo vidi.

Stomas pacientu apmācība uzsākama slimnīcā pēc operācijas; nepieciešamības gadījumos to turpina ambulatori speciālos stomas kabinetos īpaši apmācīts personāls.

Jelgavas poliklīnikā stomas pacientu aprūpe notiek pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 63022101; 29669037, pakalpojums tiek sniegts 310.kabinetā.