Pakalpojumi

Pakalpojumu cenrādis

Ārstniecības pakalpojumu maksas cenrādis
 (spēkā ar 20.06.2016., grozījumi spēkā ar 01.01.2017., 06.01.2017., 01.04.2017., 05.07.2017.,13.09.2017.,01.07.2018.,24.10.2018.)

Maksas pakalpojumu cenrādis (spēkā ar 20.06.2016.01.07.2018)